IGAPE RESPONDE BREXIT

Apoio ás empresas galegas ante a entrada en vigor
do novo escenario aduaneiro que significa o Brexit

Adáptate a un Brexit en funcionamento

SERVIZOS DE ATENCIÓN INMEDIATA

AVALIACIÓN DO IMPACTO

Diagnóstico Brexit

Ferramenta en liña para avaliar de maneira periódica o seu nivel de
madurez e exposición en relación cos impactos do Brexit.

GRATUÍTO

CONSULTAS

 

Soporte experto

Atención personalizada a través de teléfono, correo ou formulario en liña
da súa problemática particular.

GRATUÍTO

ASESORAMENTO EN DESTINO

Consultas personalizadas sobre o BREXIT

Atención personalizada a través de reunións coa Antena Brexit en Londres do Igape.

GRATUÍTO

SERVIZOS DE INFORMACIÓN E FORMACIÓN

   PREGUNTAS FRECUENTES

   ÚLTIMAS NOVIDADES

Boletín n.º60: 20 de setembro de 2021

Dende o día 1 de xaneiro de 2021, o Reino Unido está fóra da Unión Europea (UE), polo que é un país terceiro a todos os efectos. Os intercambios comerciais co Reino Unido (excepto Irlanda do Norte) trátanse como exportacións e importacións.

A modo de guía, neste boletín describiremos de forma xeral algúns dos retos que se presentan para as empresas no sector téxtil despois do Brexit, así como algúns dos novos requisitos para este sector.

 

Boletín n.º59: 31 de agosto de 2021

España manterá unha posición forte fronte ás exportacións agroalimentarias ao Reino Unido pese ao Brexit segundo as previsións feitas pola Comisión Europea.

Estas previsións optimistas indican que a saída do Reino Unido da Unión Europea non vai cambiar a boa marcha das exportacións agroalimentarias a este destino.

 

Recibe a actualidade do Brexit mensualmente:

     PRÓXIMOS WEBINARIOS

   Últimos vídeos

  Encontro internacional Contract:

  A hotelería de luxo

  Antena Igape: Perú

  Antena Igape: China

  Oficina Brexit e Apoios á Internacionalización das Pemes