IGAPE RESPONDE BREXIT

Apoio ás empresas galegas ante a entrada en vigor
do novo escenario aduaneiro que significa o Brexit

Adáptate a un Brexit en funcionamento

Para quen é o Cheque BREXIT?

As empresas galegas para as que

Reino Unido sexa
un dos seus
principais mercados

Exportasen/importasen máis de
100.000 € a Reino Unido
nos últimos tres exercicios

Reino Unido supoña, como mínimo, o 10 % da súa exportación/importación intracomunitaria total

SERVIZOS DE ATENCIÓN INMEDIATA

AVALIACIÓN DO IMPACTO

Diagnóstico Brexit

Ferramenta en liña para avaliar de maneira periódica o seu nivel de
madurez e exposición en relación cos impactos do Brexit.

GRATUÍTO

CONSULTAS

Soporte experto

Atención personalizada a través de teléfono, correo ou formulario en liña
da súa problemática particular.

GRATUÍTO

ASESORAMENTO EN DESTINO

Consultas personalizadas sobre o BREXIT

Atención personalizada a través de reunións coa Antena Brexit en Londres do Igape.

GRATUÍTO

SERVIZOS DE INFORMACIÓN E FORMACIÓN

   PREGUNTAS FRECUENTES

   ÚLTIMAS NOVIDADES

Boletín n.º50: 22 de febreiro de 2021

Practicamente nada cambiou nestas últimas dúas semanas que pasaron desde o último boletín. Aínda que tanto as empresas británicas como as da UE están a sufrir as consecuencias deste novo acordo comercial.

Boletín n.º49: 11 de febreiro de 2021

Un mes despois da entrada en vigor do acordo comercial entre o RU e a UE comezan a deixarse entrever os efectos desta nova relación e as repercusións para as empresas situadas a ambos os dous lados da Canle da Mancha.

Recibe a actualidade do Brexit quincenalmente:

     PRÓXIMOS WEBINARIOS

   Últimos vídeos

  Análise de retos loxísticos e negocio

  Antena Igape: Estados Unidos

  Adáptate a un Brexit en funcionamento

  Antena Igape: Marruecos