NORMATIVA DO REINO UNIDO/UE RELACIONADA

CO PROCESO DO BREXIT

Este documento proporciona unha visión xeral da lexislación actualizada en relación co impacto da retirada do Reino Unido do Mercado Único e a Unión Aduaneira da UE nas diferentes áreas e sectores a partir do día 1 de xaneiro de 2021.

Esta guía pode servir como primeiro punto de referencia, proporcionando unha orientación xeral sobre os principais cambios lexislativos entre o Reino Unido e a UE. Non obstante, dado que esta información é ampla e moi específica, para obter unha información máis detallada e precisa, debe contactar coas súas autoridades nacionais e/ou consultar as directrices detalladas.

Esta información ofrécese en forma de ligazóns durante esta guía, e atópase tamén dispoñible para descargar.

LeIs dO Brexit aprobadas

Ata a data, o Parlamento promulgou sete leis relacionadas co proceso de saída da UE:

-Lei da Unión Europea (Acordo de Retirada) de 2020. European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020 (legislation.gov.uk)

 

-Lei da Unión Europea (retirada) de 2018 European Union (Withdrawal) Act 2018 (legislation.gov.uk)

 

-Lei de sancións e contra o blanqueo de capitais de 2018 Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (legislation.gov.uk)

 

-Lei de permisos de transporte e rexistro de remolques 2018 Haulage Permits and Trailer Registration Act 2018 (legislation.gov.uk)

 

-Lei de salvagardas nucleares de 2018 NUCLEAR SAFEGUARDS ACT 2018 (legislation.gov.uk)

 

-Lei fiscal (comercio transfronteirizo) de 2018 Taxation (Cross-border Trade) Act 2018 (legislation.gov.uk)

 

-Lei de Asistencia Sanitaria (Acordo sobre o Espazo Económico Europeo e Suíza) de 2019. Healthcare (European Economic Area and Switzerland Arrangements) Act 2019 (legislation.gov.uk)

 

-Lei de comercio 2021 Trade Act 2021 (legislation.gov.uk)

 

-Lei de agricultura 2020 Agriculture Act 2020 (legislation.gov.uk)

 

-Lei de pesca 2020 Fisheries Act 2020 (legislation.gov.uk)

 

-Lei de coordinación da inmigración e a seguridade social (retirada da UE) 2019-21 Immigration and Social Security Co-ordination (EU Withdrawal) Act 2020 (legislation.gov.uk)

 

-Lei sobre o benestar dos animais (condenas e recoñecemento da sensibilidade) Animal Welfare Act 2006 (legislation.gov.uk)

 

-Lei do Medio Ambiente 2021 Environment Act 2021 – Parliamentary Bills – UK Parliament

 

– Lei de servizos financeiros (aplicación da lexislación) 2017-19 Environment Act 2021 – Parliamentary Bills – UK Parliament

 

– Reglamento Aduaneiro (enmendas e introduccións varias) The Customs (Amendments and Miscellaneous Provisions) Regulations 2022 (legislation.gov.uk)

ProXectos de leI sobre O Brexit que se ATOPAN EN TRAMITACIÓN

Os seguintes proxectos de lei están en proceso de ser aprobados no Parlamento e poden estar suxeitos a cambios ou emendas no marco do Acordo de Cooperación Comercial (Trade Cooperation Agreement TCA polas súas siglas en inglés):

Actualmente non hai novas iniciativas de lei que estean en proceso de aprobarse no Parlamento do Reino Unido con relación ao Brexit. Non obstante, poden estar suxeitas a cambios ou emendas no marco do Acordo de Cooperación Comercial  (Trade Cooperation Agreement, TCA polas súas siglas en inglés).

AVISOS CON FORZA DE LEI REALIZADOS BAIXO O REGULAMENTO DE ADUANAS (DEREITOS DE IMPORTACIÓN) (SAÍDA DA UE) DE 2018

Achegamos un documento denominado “The_customs_import_duty_eu_exit_regulations_2018-1” no que atoparás todas as Notificacións de HMRC que teñen forza de lei e están relacionadas co Regulamento de Aduanas (Dereitos de Importación) (Saída da UE) de 2018.