IGAPE RESPONDE BREXIT

Apoio ás empresas galegas ante a entrada en vigor
do novo escenario aduaneiro que significa o Brexit

Adáptate a un Brexit en funcionamento

SERVIZOS DE ATENCIÓN INMEDIATA

AVALIACIÓN DO IMPACTO

Diagnóstico Brexit

Ferramenta en liña para avaliar de maneira periódica o seu nivel de
madurez e exposición en relación cos impactos do Brexit.

GRATUÍTO

CONSULTAS

 

Soporte experto

Atención personalizada a través de teléfono, correo ou formulario en liña
da súa problemática particular.

GRATUÍTO

ASESORAMENTO EN DESTINO

Consultas personalizadas sobre o BREXIT

Atención personalizada a través de reunións coa Antena Brexit en Londres do Igape.

GRATUÍTO

SERVIZOS DE INFORMACIÓN E FORMACIÓN

   PREGUNTAS FRECUENTES

   ÚLTIMAS NOVIDADES

Boletín n.º73: 31 de outubro de 2022

Este boletín describe unha visión xeral do Modelo Básico para as importacións: Modelo operativo obxectivo, diferir as cotas de VAT é importación, incrementear o límite de diferimento arancelario e porcentaxes de valor para o procedemento simpificado para froita fresca e hortalizas.

 

Boletín n.º72: 30 de setembro de 2022

Este boletín describe unha visión xeral do Modelo Básico para as importacións: solicitude de prórroga no uso do sistema CHIEF, notificacións de débedas arancelarias e tipos aplicables ao procedemento simplificado para froitas e hortalizas.

 

Recibe a actualidade do Brexit mensualmente:

       PRÓXIMOS WEBINARIOS

     Últimos vídeos

    Webinar Antena China Agroalimentario

    Webinar Antena China

    Webinar Galicia Exporta Empresas