Unha resposta con 5 liñas de acción ante o Brexit

 

O Igape ten en marcha un paquete de medidas para avaliar a incidencia do Brexit en Galicia e para apoiar á cidadanía e ás empresas que exportan a Reino Unido afectadas polo mesmo.

Igape Responde Brexit é o programa de apoio ás empresas galegas ante a entrada en vigor do novo escenario aduaneiro que significa o Brexit.

É UN PROGRAMA DE

  • Diagnóstico Brexit
  • Atención personalizada
  • Cheque Brexit
  • Asesoramento en destino
  • Información

Poderán participar empresas que están vendo afectadas as súas actividades ou aquelas que  se están encontrando con difucultades pola saída do Reino Unido da Unión Europea.

SERVIZOS OFICINA BREXIT

Para apoiar ás empresas

Igape Responde Brexit

Soporte experto

Atención personalizada a través de teléfono, correo ou formulario en liña
da súa problemática particular.

AVALIACIÓN DO IMPACTO

Diagnóstico Brexit

Ferramenta en liña para avaliar de maneira periódica o seu nivel de
madurez e exposición en relación cos impactos do Brexit.

CHEQUE BREXIT

Axudas para a redución do impacto BREXIT

Servizos de consultoría personalizada subencionados a un 80% polo Igape

ASESORAMENTO EN DESTINO

Consultas personalizadas sobre o BREXIT

Atención personalizada a través de reunións coa Antena Brexit en Londres do Igape.

INFORMACIÓN

Formacións para solventar ás necesidades das empresas

Organización de xornadas e webinarios de interese sobre o Brexit.