Como obter unha resolución vinculante en que código de mercadoría utilizar á hora de importar en Gran Bretaña?

A Resolución Arancelaria Anticipada (Advance Tariff Ruling) é unha resolución vinculante sobre que código de mercadoría é o correcto en cada caso. A súa obtención non é un requisito legal, pero permite asegurarse de que os bens están consignándose co código correcto. Para clasificar os bens mediante unha Resolución Arancelaria Anticipada, as entidades deberán solicitala con anterioridade á finalización dos procedementos aduaneiros, nunca se realizarán resolucións con carácter retroactivo.

 

Que se necesita para solicitala?

Para solicitala, unha entidade necesitará:

  • unha identificación de usuario do Government Gateway e o seu contrasinal.
  • un número EORI que empece pola GB.
  • información detallada dos bens, que pode variar en función de que se traten os bens
  • aportar manuais, folletos, fotografías e mostras cando sexa necesario

É importante ter en conta que as entidades deberán cumprimentar solicitudes separadas para cada tipo de bens que requiran unha resolución.

Categorías: Coñecemento.