As preguntas das empresas

Como usar o Servizo de Declaración Aduaneira?

O 22 de setembro de 2022, a HMRC (a Administración tributaria británica, Her Majesty Revenue & Customs) publicou unha serie de vídeos sobre temas diversos relativos ao CDS (Servizo de Declaración ...

Que pasará coas mercadorías en tránsito?

O Reino Unido utilizará o Convenio de Tránsito Común (CTC) despois do final do período de transición. O CTC é unha facilidade que pode proporcionar beneficios os comerciantes ao permitir que algúns pr ...

Que é a declaración simplificada de Importación?

Para poder utilizar este procedemento, debese contar cunha autorización previa. Pódese utilizar para algúns bens controlados, e para todos os bens non controlados. Como norma xeral, non pode utilizars ...

Que é a declaración Standard de Importación?

Este procedemento utilizase para a importación dos bens controlados e non-controlados, a non ser que o importador estea autorizado para utilizar as declaracións simplificadas. Algúns exemplos de bens ...

Cales son as declaracións aduaneiras en vigor?

O importador británico ten 4 opcións de declaración aduaneira, en función do tipo de mercadoría e do réxime de entrada no Reino Unido. O Goberno británico estableceu un calendario de etapas para minim ...

Como cambiará a fronteira GB-UE co tempo?

En decembro de 2020, o Goberno publicou a súa estratexia de fronteiras do Reino Unido para 2025. A estratexia esboza unha folla de roteiro para conseguir “a fronteira máis eficaz do mundo” ...

Pódense axilizar os trámites aduaneiros?

Algúns trámites aduaneiros poden axilizarse mediante “facilitadore”. Estes sistemas ou normas poden reducir o tempo, o custo e a complexidade do cumprimento das formalidades fronteirizas. ...

Que é un número REX (Register Exporter System)?

REX é un sistema de rexistro da UE que autoriza aos exportadores dos países beneficiarios do SPG a expedir un auto-certificado (declaración de orixe) para as mercadorías que se importan con preferenci ...

Que pasa con Irlanda do Norte?

A situación desde que o Reino Unido deixou atrás as normas da UE o 31 de decembro de 2020 foi complexa e difícil para as empresas que comercian polo miúdo e que venden aos consumidores da UE. O nova  ...

Como me rexistro na IOSS?

Podes rexistrarte e presentar as túas propias declaracións de impostos ou buscar un intermediario que actúe por ti. Desde o Brexit, a UE determinou que a cooperación mutua en materia de impostos no ac ...

Que é a IOSS?

O Portelo Único de Importación (IOSS polas súas siglas en inglés) é un rexistro único do IVE, habilitado no país da UE que determine o empresario ou profesional, a través do cal se rexistran todas as ...

Que normativa é aplicable no proceso do Brexit?

Esta guía, pode servir como primeiro punto de referencia, proporcionando unha orientación xeral sobre os principais cambios lexislativos entre o Reino Unido e a UE. Con todo, dado que esta información ...

Que é o marcado UKCA do Reino Unido?

Ata o 1 de xaneiro de 2021, o marcado CE nun produto indicaba que cumpría cos requisitos esenciais das directivas da UE que lle eran de aplicación. A partir desa data, o marcado para poñer os produtos ...

Como afecta o Acordo ós viaxeiros?

Para viaxar entre o RU e España, e viceversa, os pasaxeiros deberán estar provistos do seu pasaporte en vigor. Dende o 1 de xaneiro, ademais os cidadáns británicos deberán xustificar o fin e as condic ...