Como afectan a obligatoriedade dunha declaración de orixe para pequenos paquetes?

Os envíos pequenos que non se importen para o comercio están exentos do requisito de ter unha declaración de orixe e para cualificar como tal, o valor total das mercadorías non debe superar os 500 euros para os produtos enviados en pequenos paquetes dun particular a outro particular, ou os 1.200 euros no caso de produtos contidos na equipaxe persoal do viaxeiro.

Categorías: Coñecemento.