Que limitación terá o meu equipaxe persoal procedente de Reino Unido se contén produtos alimenticios?

Dende o 1 de xaneiro do 2021, as limitacións na entrada de paquetes e equipaxes persoais son as mesmas que para o resto de países non pertencentes á Unión Europea, e faranse controis específicos para os produtos se fose preciso.

Podes obter máis información na páxina do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social, no apartado Equipaxes e envíos persoais.

Categorías: Coñecemento.