En relación ó comercio con GB, ¿actualizouse a base de datos TARIC e o código das declaracións?

Si, a base de datos TARIC actualizouse de tal forma que a partir do 1 de xaneiro de 2021, as mercadorías orixinarias de GB poden beneficiarse das medidas preferentes (0% aranceis).

O código que se utilizará para as declaracións de orixe é o U116. Para as declaracións de coñecemento do importador, o código que se debe utilizar é o U117, mentres que o U118 debe usarse para as declaracións sobre a orixe de varios envíos de produtos idénticos.

Categorías: Coñecemento.