Pódese emitir unha Declaración de Orixe se non se dispón de todas as declaracións do provedor dos materiais e compoñentes utilizados para fabricar o produto?

Cando un provedor proporciona a un exportador da UE a información necesaria para determinar o carácter orixinario das mercadorías, para que o exportador da UE poida emitir unha declaración de orixe, o provedor debe realizar unha declaración de orixe. Isto é para asegurar que os exportadores teñan a información necesaria para determinar o carácter orixinario das mercadorías e, se é relevante, facer unha declaración de orixe con fins comerciais preferentes.

No caso de que os provedores non presentasen a devandita declaración formal antes do 1 de xaneiro de 2021, a Comisión Europea adoptou normas transitorias que se aplicarán ata finais de 2021. Estas permiten ao exportador da UE emitir unha declaración en base á información que xa ten á súa disposición, mesmo se despois recibe a declaración formal do provedor.

Con todo, o exportador segue sendo responsable de garantir que a declaración de orixe e a información proporcionada sexan correctas. O exportador tamén debe ter toda a declaración do provedor pertinente como moi tarde o 1 de xaneiro de 2022, ou ben informar ao importador que a declaración sobre a orixe non pode xustificarse.

Categorías: Coñecemento.