Cando pode unha empresa solicitar o reembolso ou a condonación de bens importados desde o exterior do Reino Unido?

É posible solicitar o reembolso ou a condonación de bens importados desde o exterior do Reino Unido cando:

  • Rechazáronse as mercadorías porque no momento de declaralas nun procedemento aduaneiro estas están:
  • Danadas antes de despacharse pola aduana.
  • Non se compren os términos do contrato baixo o cal se importaron.
  • Son os mesmos produtos que os da declaración aduaneira orixinal.
  • Non se utilizou ningún ben, aparte dos mínimos necesarios para determinar que estaban defectuosos ou non cumprían coas condicións do contrato.
  • Non se venderon os bens posto que se descubriu que estaban defectuosos, danados ou no cumprían coas condicións do contrato.
  • Reexportaranse ou destruiranse as mercadorías.

Non se pode facer unha reclamación se xa se sabía que os bens estaban danados ou defectuosos  no momento de realizar un contrato de venda.

As empresas deben enviar o formulario C&E1179 polo menos 48 horas antes de que se empaquen os produtos para a súa reexportación ou destrución.

Categorías: Coñecemento.