Cando pode o HMRC reembolsar ou condonar dereitos de aduana?

En determinadas circunstancias o HMRC pode reembolsar ou condonar a débeda aduaneira. O HMRC pode:

  • reembolsar — devolver a cantidade que foi abonada nun despacho de importación ou exportación.
  • condonar — renunciar á liquidación do despacho de importación ou exportación que aínda non se pagou.

Para cada declaración de importación completa, a reclamación debe ser de máis de 10 euros (£8.86) de valor dos bens importados antes do 31 de decembro de 2020 e, máis de £9 de valor dos bens importados con posterioridade ao 31 de decembro de 2020. O HMRC pode reembolsar ou condonar os dereitos de aduana cando:

  • Pagáronse dereitos indebidos, por exemplo, un sobrepago.
  • Rechazáronse os bens importados porque están danados ou defectuosos, ou non compren as condicións contractuais.
  • A débeda pode deberse a:
  • Un erro cometido polas autoridades aduaneiras que non poido identificarse.
  • Circunstancias que colocan ao importador nunha situación excepcional en comparación con outras empresas, están fóra do risco comercial e non son o resultado de ningunha neglixencia ou intento de engano.

Páganse os aranceis, pero solicitase ao HMRC a anulación da declaración de aduana, por exemplo, no caso de produtos pedidos polo correo.

Categorías: Coñecemento.