Como cambiarán as declaracións de aduana a partir de xaneiro de 2022 (segunda fase)?

Os comerciantes deben ter en conta que a partir do mes de xaneiro de 2022, non será posible o retraso das declaracións de aduana.

Os importadores que traian ou reciban mercadorías da UE terán que encher unha declaración aduaneira de importación. A maioría das empresas que na actualidade comercializan fóra da UE utilizan un intermediario para presentar as declaracións de aduana aos sistemas de HMRC.

Ao facer unha declaración de importación, a partir de xaneiro de 2022, deberá incluírse o código de localización do lugar por onde entrará o envío. Adicionalmente, tamén a partir de xaneiro de 2022, as mercadorías importadas desde a UE estarán suxeitas ao control aduaneiro estándar. Hai dous procesos aduaneiros principais nos que se poden importar as mercadorías, e o proceso que se aplique dependerá do lugar polo que se importen as mercadorías.

Categorías: Coñecemento.