Cales son os cambios nos requisitos de importación para o movemento de produtos de orixe animal e animais para o consumo humano (POAO e ABP)?

A partir de xaneiro de 2022, aplicaranse novos requisitos de importación aos Produtos de Orixe Animal (POAO) da UE destinados ao consumo humano e aos materiais de orixe animal (Animal by-products ABP) non destinados ao consumo humano.

Para as importacións de POAO e ABP da UE, esixiranse notificacións previas á importación presentadas polo importador antes da chegada á fronteira.

A partir do mes de xullo de 2022 introducirase o requisito de que as mercadorías vaian acompañadas dun certificado sanitario ou outra documentación oficial, e de que entren por un punto de entrada establecido cun posto de control fronteirizo axeitado para someterse a controis de identidade ou físicos na fronteira.

Os importadores terán que comprobar se o código da Nomenclatura Combinada (NC)/mercadoría do seu produto figura no Regulamento para determinar se o seu POAO ou ABP está suxeito a controis sanitarios e fito sanitarios.

Categorías: Coñecemento.