Pódese solicitar a devolución do IVE dos produtos comercializados co Reino Unido despois do 2020?

En virtude do Acordo de Retirada, as solicitudes de devolución do IVE respecto a operacións no ano 2020 para o IVE pagado na UE a un suxeito pasivo na GB ou viceversa, poden realizarse en liña seguindo o procedemento habitual ata o 31 de marzo do 2021. Os suxeitos pasivos establecidos na UE deben tentar solicitar axiña as súas devolucións a GB.
Despois desta data, os suxeitos pasivos establecidos fóra da UE, mesmo na GB, deben enviar a súa solicitude de devolución directamente ao país en cuestión. Estes poderán esixir ao suxeito pasivo dun terceiro país que designe un representante na UE para obter o reembolso.

Categorías: Coñecemento.