Cales son as obrigas do IVE das empresas da UE que prestan ou reciben servizos de socios da GB?

Cando se venden os servizos entre empresas, o IVE normalmente débese no estado membro do cliente.
Isto significa que a subministración de servizos por unha empresa da GB a unha empresa da UE está agora suxeito a impostos no estado membro onde estea establecido o cliente.

O devandito cliente é responsable dese IVE. A prestación de servizos por unha empresa da UE a unha empresa da GB considérase situada fóra da UE e, polo tanto, non está suxeita a impostos segundo as normas do IVE da UE. Os servizos prestados a un cliente da GB están cubertos polas normas do IVE nacionais do RU.

Categorías: Coñecemento.