Haberá cotas arancelarias para as mercadorías comercializadas entre a UE e o Reino Unido?

O proxecto de acordo de Comercio e Cooperación entre a UE e o Reino Unido establece aranceis e cotas cero para todo o comercio de mercadorías orixinarias da UE ou do Reino Unido, a partir do 1 de xaneiro de 2021. As disposicións sobre aranceis e cotas cero aplícanse a todas as mercadorías que cumpran as normas de orixe correspondentes. Isto significa que os aranceis poden aplicarse ás mercadorías que non son orixinarias da UE ou do Reino Unido.

Categorías: Coñecemento.