Que debo facer se quero comerciar co Reino Unido e necesito obter un número EORI?

As empresas da UE e as empresas do Reino Unido establecidas na UE que desexen importar ou exportar a GB deben asegurarse de ter un número de Rexistro e Identificación de Operadores Económicos da UE (EORI) para poder realizar os trámites aduaneiros.

Os números EORI emitidos anteriormente no Reino Unido xa non son válidos na UE. Debemos ter en conta que os números EORI son distribuídos polas autoridades de cada país. As empresas deben realizar este paso canto antes. Se a súa empresa non está establecida nun Estado membro da UE, pode obter un número EORI no Estado membro da UE onde primeiro vaia a realizar os trámites aduaneiros. Con todo, para determinados trámites aduaneiros (por exemplo, a presentación dunha declaración de importación) é necesario estar establecido na UE. Nestes casos, debe designar a un representante que poida realizar os trámites no seu nome. Ademais, debemos ter en conta que as empresas só poden ter un número EORI válido ao mesmo tempo.

Categorías: Coñecemento.