Que información debo proporcionar no procedemento CP42 ao importar mercadorías desde GB á UE?

1. Número de identificación do IVE ou o número de identificación do IVE dun representante expedido no estado membro de identificación.

2. Número de identificación do IVE do cliente situado noutro estado ou o seu propio número de identificación do IVE emitido no estado membro onde remata o envío o transporte das mercadorías.

3. Evidencia de que as mercadorías importadas están destinadas a ser transportadas ou envíadas desde o estado membro de importación a outro estado da UE.

 

É necesario ter en conta que a aplicación do réxime aduaneiro 42 e os seus requisitos poden variar segundo o país onde se realice a importación.

Categorías: Coñecemento.