Que é o procedemento CP42 e cando se debe usar ao importar mercadorías desde GB á UE?

O Procedemento Aduaneiro 42 (CP42) é un procedemento de simplificación que prevé un aprazamento do pagamento do IVE de importación sobre as mercadorías despachadas á súa chegada á UE. Neste caso, o IVE págase nun estado membro distinto daquel no que entraron por primeira vez as mercadorías á UE.

Pódese utilizar cando os bens que se importan desde fóra da UE, como GB, a un estado membro da UE véndense posteriormente a unha empresa situada noutro país membro (subministración intracomunitaria).

Categorías: Coñecemento.