Unha empresa na UE, ten que pagar o IVE sobre os bens que importa desde Reino Unido?

A partir do 1 de xaneiro de 2021, os bens importados de GB á UE están suxeitos o IVE no estado membro en cuestión ao mesmo tipo que se aplica ás mercadorías nese país.
O IVE págase ás autoridades aduaneiras no momento da importación, a menos que o país desde o que se importa permita que o IVE de importación se inclúa na declaración posterior do IVE. Na aduana a base impoñible baséase no valor das mercadorías máis o custo doutros cargos, impostos e dereitos incorridos pola importación en si mesma.

Categorías: Coñecemento.