Que certificados preciso para exportar peixe ó Reino Unido? E no caso das importacións?

Cando se exporte peixe en conserva ou semiconserva é necesario ter, ademais do certificado de captura e o certificado sanitario, un certificado do patrón do barco pesqueiro.

As importacións de peixe de captura marítima, produtos pesqueiros e determinados tipos de marisco tamén deben cumprir os requisitos do certificado de captura (e outros requisitos pertinentes de documentación de pesca ilegal, non declarada e non regulamentada coñecido como INDNR). O importador non necesita un certificado de captura para importacións de peixe de captura non marítima (por exemplo, o peixe ou o marisco de piscifactoría, peixes de auga doce) ou determinadas especies mariñas exentas (por exemplo, os mexillóns, os berberechos, as ostras, as vieiras, os alevíns ou as larvas de peixes).

Categorías: Coñecemento.