Cal é o marcado necesario para poñer un produto no mercado do Reino Unido?

Dende o 1 de xaneiro de 2021, o marcado nos produtos do mercado da GB será UKCA.

O marcado UKCA (Conformidade Avaliada do Reino Unido, polas súas siglas en inglés) é a nova marca de produto do Reino Unido que se requirirá para certos produtos que se comercialicen na Gran Bretaña (Inglaterra, Gales e Escocia). Cobre a maioría dos produtos que anteriormente requirían o marcado CE.

O marcado UKCA non se recoñecerá no mercado da UE e Irlanda do Norte. Os produtos comercializados na UE seguirán necesitando o marcado CE, e cumprirán as demais normas da UE.

Categorías: Coñecemento.