Paso a paso a nova liquidación de impostos

O período de transición do Brexit rematou o 31 de decembro de 2020. En consecuencia, a partir do 1 de xaneiro de 2021 aplícanse novas leis ás vendas entre o Reino Unido e a UE. Este cambio pode implicar a revisión e a actualización dos seus procesos fiscais, se a súa situación é algunha das seguintes:

 • Comerciante do Reino Unido: vostede é un comerciante e a súa empresa está situada no Reino Unido.
 • Comerciante da UE: vostede é un comerciante e a súa empresa está situada nun país membro da Unión Europea que non sexa o Reino Unido.

 • Comerciante non comunitario: é un comerciante e a súa empresa está situada nun país fóra do Reino Unido e da UE.

Se vostede é un comerciante do Reino Unido e vende a clientes de países membros da UE ou se é un comerciante da UE e vende a clientes do Reino Unido, hai cambios que teñen implicacións para varios aspectos do seu negocio.

IVE

Hai novas leis sobre o IVE no Reino Unido que entraron en vigor o 1 de xaneiro de 2021. Estas novas leis afectan aos comerciantes dentro e fóra da UE que venden a clientes do Reino Unido.

Os comerciantes da UE simplificaron os procedementos e non deberían rexistrarse no IVE ao vender a clientes doutros países membros, a menos que as súas vendas a clientes dese país membro superen un determinado límite. Se están por debaixo deste límite, os comerciantes só terán que rexistrarse para solicitar un número de IVE na súa propia rexión.

Despois do período de transición, os comerciantes do Reino Unido que venden a clientes da UE e os comerciantes da UE que venden a clientes do Reino Unido non poden usar estes procedementos simplificados. É posible que os comerciantes que vendan entre o Reino Unido e os países da UE poidan ter rexistros de IVE noutros países.

Localización do comerciante Cambios e requisitos
Reino Unido As vendas de mercadorías dos comerciantes do Reino Unido a clientes da UE agora son exportacións (envío de mercadorías dun país ou unión aduaneira a outro país ou unión aduaneira) en lugar de expedicións (envío de mercadorías desde un estado membro da UE a outro estado membro da UE).

É posible que os comerciantes do Reino Unido teñan que rexistrarse no IVE e informar do IVE sobre as importacións na UE.

É posible que se requiran rexistros con IVE en varios países membros da UE, dependendo de varios factores, incluíndo (pero non limitándose a) a súa cadea de subministración, a localización dos seus clientes e onde se entregan os produtos.

Unión Europea As vendas de mercadorías por parte dos comerciantes da UE a clientes do Reino Unido son agora importacións (recepción de mercadorías nun país ou unión aduaneira doutro país ou unión aduaneira) en lugar de adquisicións (recepción de mercadorías dun estado membro da UE a outro estado membro da UE).

As leis británicas sobre o IVE que entraron en vigor o 1 de xaneiro de 2021 establecen novos requisitos de IVE para as vendas iguais ou inferiores a £135.

  • Segundo as novas leis, a venda de bens iguais ou inferiores a £135 require un rexistro de IVE no Reino Unido. Neste caso, o IVE recóllese no punto de venda e remíteo o comerciante. Se usa un imposto baseado no rexistro e ten un rexistro de IVE no Reino Unido, este aplicarase ás vendas a clientes no Reino Unido.
  • Para a venda de mercadorías superiores a £135, é posible que non precise cobrar IVE no punto de venda. Neste caso, o importador envía o IVE e os dereitos. Se usa un imposto baseado no rexistro e ten un rexistro de IVE, este non se aplicará ás vendas a clientes no Reino Unido. Se o elixe, pode cobrar o IVE e os dereitos do seu cliente no momento da venda e enviar estes fondos ao transportista ou ao importador mediante unha etiqueta de envío. Outra opción é enviar os pedidos sen cobrar IVE nin dereitos e que o seu cliente pague cargos adicionais no momento da entrega.
Fóra do Reino Unido e da UE As novas leis do IVE do Reino Unido que entraron en vigor o 1 de xaneiro de 2021 aplícanse á venda de produtos de comerciantes non comunitarios a clientes no Reino Unido. Os comerciantes non comunitarios que vendan a clientes no Reino Unido poden ter que rexistrarse no IVE do Reino Unido.

As leis do IVE do Reino Unido que entraron en vigor o 1 de xaneiro de 2021 establecen novos requisitos de IVE para as vendas iguais ou inferiores a £135.

 • Se a venda de mercadorías é igual ou inferior a £135, debe ter un rexistro de IVE no Reino Unido. Neste caso, o IVE recóllese no punto de venda e remíteo o comerciante. Se usa un imposto baseado no rexistro e ten un rexistro de IVE no Reino Unido, este aplicarase ás vendas a clientes no Reino Unido.
 • Se a venda de mercadorías supera os £135, é posible que non precise cobrar o IVE no punto de venda. Neste caso, o importador envía o IVE e os dereitos. Se usa un imposto baseado no rexistro e ten un rexistro de IVE, este non se aplicará ás vendas a clientes no Reino Unido. Se o elixe, pode cobrar o IVE e os dereitos do seu cliente no momento da venda e enviar estes fondos ao transportista ou ao importador mediante unha etiqueta de envío. Outra opción é enviar os pedidos sen cobrar IVE nin dereitos e que o seu cliente pague cargos adicionais no momento da entrega.

Actualiza a túa configuración fiscal

As actualizacións que debes facer dependen da túa xestión fiscal actual.

Configuración de impostos baseada no rexistro

Úsase a configuración tributaria baseada no rexistro, os seus actuais rexistros actualizaranse automaticamente. Os novos rexistros non se engadirán automaticamente e non se lle avisará se debe rexistrarse noutros países. Se non está seguro de que países requiren rexistro, póñase en contacto cun experto en impostos local.

Configuración fiscal anterior

Se aínda non migrou á configuración tributaria baseada no rexistro, a súa configuración fiscal non se actualizará. Para actualizar a configuración tributaria, pode facelo a través da configuración tributaria baseada no rexistro ou actualizar as taxas de impostos manualmente. A actualización dos cálculos fiscais baseados no rexistro é un cambio permanente e non se pode desfacer.

Checklist para preparar a fiscalidade ante o Brexit

 

 • Revisar a cadea de distribución e os Incoterms para establecer quen desempeña a figura de importador e quen a de exportador.
 • Comprobar que o provedor loxístico coñece que debe facer o 1 de xaneiro de 2021: falar con provedores e clientes sobre os Incoterms e avaliar se se cumpren os requisitos para ser importador/exportador.
 • Coñecer quen fará as nosas declaracións aduaneiras (e ter en conta os custos externos e internos).
 • Saber se teño que rexistrarme para os efectos de IVE no Reino Unido.
 • Valorar se interesa á miña operativa a aplicación dalgún réxime suspensivo.
 • Realizar algún curso de formación para estar preparado para a nova situación.

Consulta máis información: Agencia Tributaria

Categorías: Coñecemento.