Modificáronse as esixencias de certificados de residencia?

Dende o 6 de xullo de 2020 pódese solicitar un documento de residencia no que se menciona explicitamente a súa condición de beneficiario do Acordo de Retirada, que lle facilitará tanto a realización de trámites administrativos como o cruzamento da fronteira exterior.

Para abordar o proceso de documentación,  o Acordo de Retirada ofrece dúas posibilidades:

  1. Establecer un procedemento constitutivo, no que se debe solicitar unha nova condición de residente no Estado de recepción.
  2. Non aplicar o devandito procedemento e emitir, se así o solicitan os cidadáns, un documento de residencia que expresamente os identifique como beneficiarios do acordo.

España optou por esta segunda opción e, polo tanto, non é obrigatorio solicitar un novo documento de residencia. Debe ter en conta que os certificados de rexistro e as tarxetas de familiares de cidadáns da UE obtidas antes de finalizar o período transitorio servirán para demostrar a súa residencia legal en España e beneficiarse do previsto no Acordo de Retirada.

Para quen que chegue a España tras o 6 de xullo, e para evitar dobres  peticións (de certificado de rexistro de cidadán da Unión e do documento de residencia), deseñouse un procedemento de expedición de documentos de residencia baixo o Acordo de Retirada durante o período transitorio. Tendo en conta que este procedemento estea operativo (6 de xullo), as solicitudes de certificados de rexistro ou tarxetas de residencia de familiar de cidadán da Unión presentadas polos beneficiarios do Acordo serán tramitadas como solicitudes do documento de residencia do artigo 18.4 do Acordo. Este, ademais, protexe os nacionais do Reino Unido que residan en España ao final do período transitorio, así como os seus familiares nacionais de terceiro país que sexan membros da familia antes do fin do devandito período (os futuros fillos tamén se inclúen).

O Acordo de Retirada prevé o establecemento dun período transitorio ata o 31 de decembro de 2020. Durante o devandito período, os nacionais do Reino Unido e os seus parentes nacionais de terceiros países residentes en España manterán os seus dereitos derivados da aplicación do dereito da Unión (agás o de sufraxio activo e pasivo en eleccións ao Parlamento Europeo e exercicio de Iniciativa Lexislativa Cidadá da UE). Unha vez finalizado o período transitorio, o Acordo prevé que se manteñan os seus dereitos de retirada de residencia, traballo, estudos e seguridade social.

Pode consultar este documento da Comisión Europea que recolle preguntas e respostas sobre quen se beneficia do Acordo de Retirada e cales son os seus dereitos.

Categorías: Coñecemento.