Pódense axilizar os trámites aduaneiros?

Algúns trámites aduaneiros poden axilizarse mediante “facilitadore”. Estes sistemas ou normas poden reducir o tempo, o custo e a complexidade do cumprimento das formalidades fronteirizas.

Por exemplo, os comerciantes (ou os seus axentes) cun sólido historial de cumprimento das normas aduaneiras poden acollerse aos “procedementos de declaración simplificada”, que lles permiten evitar a realización de declaracións aduaneiras completas no momento da importación e, no seu lugar, rexistrar as importacións nos seus rexistros comerciais ou presentar unha declaración simplificada na fronteira, á que posteriormente segue unha declaración complementaria.

As empresas tamén poden solicitar ser tratadas como Operador Económico Autorizado (Authorised  Economic  Operator  AEO), un status recoñecido internacionalmente que demostra que os procesos de control aduaneiro dunha empresa cumpran con altos estándares. Os operadores autorizados benefícianse de solicitudes máis rápidas e baratas nalgúns procesos aduaneiros e teñen menos probabilidades de que os seus envíos sexan controlados na fronteira. O Acordo de Comercio e Cooperación entre o Reino Unido e a UE inclúe disposicións sobre o recoñecemento mutuo dos réximes de Operador Económico Autorizado (Trusted  Trader  schemes), o que contribuirá a axilizar os procesos fronteirizos para as empresas que reúnan os requisitos. Non obstante, moitas empresas non están actualmente rexistradas como  OEA e algunhas non poderán solicitalo, o que significa que non se beneficiarán.

Categorías: Coñecemento.