Cales son os cambios nos requisitos de importación de produtos pesqueiros e moluscos bivalvos vivos?

A partir de xaneiro de 2022, os produtos da pesca e os moluscos bivalvos vivos (LBM) destinados ao consumo humano estarán suxeitos a unha notificación previa.

O peixe, os mariscos e os seus produtos orixinarios da UE estarán suxeitos a controis sanitarios e fito sanitarios de importación adicionais aplicados por etapas, similares aos que se aplican aos  produtos animais.

As importacións de peixe non capturado no mar e de determinadas especies mariñas exentas (por exemplo, os mexillóns, os berberechos, as ostras, as vieiras, os alevíns ou as larvas de peixe) non están suxeitas aos requisitos do certificado de captura.

A partir de xaneiro de 2022, tamén haberá novos requisitos para que os importadores presenten notificacións previas para os produtos pesqueiros antes da chegada das mercadorías (segundo as normas para POAO).

Categorías: Coñecemento.