Preciso un intermediario para rexistrarme na IOSS, noEstado membro da UE que elixa?

Terá que designar a un intermediario para que actúe no seu nome. A continuación, calculará e recadará o IVE de cada venda do seu cliente e abonarao nunha declaración mensual do IOSS. Terá que indicar á Oficina de Correos, ao mensaxeiro ou ao transportista o seu número de rexistro IOSS para cada paquete.

Categorías: Coñecemento.