Que podo facer cos envíos individuais de mais de 150 euros?

Non pode utilizar o IOSS para os envíos de valor superior a 150 euros.

As alternativas son:

– Vender cos trámites de importación e os impostos a cargo do comprador.

– Utilizar o servizo dun transportista, como o Servizo Postal de Pago de Dereitos de Entrega (PDDP) de Correos, que lle permite calcular e recadar un importe para cubrir o IVE e os dereitos de aduana do seu cliente na caixa

– Establecer un almacén nun Estado membro da UE, rexistrarse a efectos do IVE e vender aos clientes co tipo do IVE local utilizando o Portelo Único.

Categorías: Coñecemento.