Presentar a Declaración Fronteiriza Simplificada e as Declaracións Complementarias ao longo do proceso de migración ao Servizo de Declaración Aduaneiro

Mentres se está a producir a migración ao Servizo de Declaración Aduaneiro, poderanse realizar Declaracións Fronteirizas Simplificadas en CHIEF e declaracións complementarias no Servizo de Declaración Aduaneira.

Si se realiza unha Declaración Complementaria ao CDS, o sistema aceptará o número de entrada do CHIEF no elemento de datos 2/1 YSDE.

A declaración complementaria definitiva ten que que realizarse no mesmo sistema que se fixo no orixinal.

Categorías: Coñecemento.