Que sucedería se contrato un representante directo para tratar os meus asuntos aduaneiros?

Existe a posibilidade de contratar a unha persoa física ou xurídica para que actúe no seu nome. Si se contrata a un axente directo, serás o único responsable das seguintes obrigas:

 • Levar un rexistro
 • A precisión da información consignada nas declaracións aduaneiras
 • Calquera arancel aduaneiro ou cotas de VAT á importación

Non obstante, se xa se deron instrucións concretas e o representante comete un erro deliberado ou non xustificable, pode converterse no responsable solidario.

Pódese solicitar a devandita representación directa a alguén si se posúe a autorización debida e estanse declarando os bens en calquera procedemento aduaneiro especial de :

 • perfeccionamento activo
 • perfeccionamento pasivo
 • admisión temporal
 • uso autorizado
 • depósito aduaneiro.

Si se posúe autorización debida para realizar procedementos de declaración simplificada ou para acceder aos rexistros do declarante, tamén se pode realizar a solicitude para actuar directamente no teu nome (isto é, unha representación directa).

Si se está establecido no Reino Unido e importanse bens na Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia e Gales), pódese solicitar a un terceiro para que actúe de forma directa, usando a súa propia autorización para realizar declaracións, mediante o seguinte:

 • Procedemento de declaración simplificada
 • Acceso aos rexistros do declarante

Pódese solicitar a un terceiro, usando o seu propio procedemento de declaración simplificada, a declaración dos bens nun procedemento aduaneiro especial se concorren as seguintes circunstancias:

 • Se está establecido no Reino Unido
 • Se están importando bens na Gran Bretaña
 • Se está autorizado a declarar bens nun procedemento aduaneiro especial.

A persoa que actúe con representación directa e realice as declaracións en nome alleo non será considerada responsable solidaria.

Categorías: Coñecemento.