Que cambios haberá con respecto a Irlanda a partir do 1 de xullo de 2022?

A partir do mes de xullo de 2022 introduciranse outros cambios que incluirán, entre outros:

  • Requisitos de declaracións completas de seguridade e protección para todas as importacións.
  • Novos requisitos para os certificados sanitarios de exportación.
  • Requisitos para os certificados fitosanitarios.
  • Controis físicos dos produtos sanitarios e fitosanitarios nos postos de control fronteirizo.
Categorías: Coñecemento.