Que procedementos de información aduaneira están en vigor?

A partir do 1 de xaneiro de 2022, aplícanse, entre outros, os seguintes cambios:

– A “autorización de saída” o “Clearence Outwards” (a veces denominada “notificación de saída”) deberá solicitarse para os buques comerciais, as aeronaves e as embarcacións de recreo que se despracen desde Gran Bretaña aos países da UE (Nota: a autorización de saída (notificación de saída) non deberá solicitarse para as viaxes desde Irlanda do Norte aos países da UE).

– As embarcacións de recreo deberán “informar cara dentro” o “‘Report inward” desde os países da UE a Gran Bretaña e Irlanda do Norte.

– Estableceranse novos prazos para a “notificación” das aeronaves de recreo.

–  A aplicación do novo “procedemento aduaneiro de notificación” comezará a partir do 1 de xaneiro de 2022.

Categorías: Coñecemento.