Que códigos de nomenclatura xeográfica debo utilizar para importar ou exportar a e desde Gran Bretaña (GB) e Irlanda do Norte, respectivamente?

As xeonomenclaturas son códigos de país que se utilizan para o rexistro e a identificación dos operadores, así como para as declaracións de aduana, as notificacións e a proba do estatuto aduaneiro das mercadorías da Unión.

A partir do 1 de xaneiro de 2021:

  • O código de xeonomenclatura que se utilizará no contexto de Gran Bretaña (Reino Unido, excluída Irlanda do Norte) será GB;
    O código de xeonomenclatura que se utilizará no contexto de Irlanda do Norte será XI.
Categorías: Coñecemento.