Que normativa é aplicable no proceso do Brexit?

Esta guía, pode servir como primeiro punto de referencia, proporcionando unha orientación xeral sobre os principais cambios lexislativos entre o Reino Unido e a UE. Con todo, dado que esta información é ampla e moi específica, para obter información máis detallada e precisa, debe poñerse en contacto coas súas autoridades nacionais e/ou consultar as directrices detalladas, que están dispoñibles sobre unha ampla variedade de temas no sitio web da Comisión.

 

Os seguintes proxectos de lei están en proceso de ser aprobados no Parlamento ou suxeitos a cambios ou emendas no marco do Acordo de Cooperación Comercial ( Trade Cooperation Agreement TCA polas súas siglas en inglés):

  • Proxecto de lei de medio ambiente 2019-21 Environment Bill – Parliamentary Bills – UK Parliament. O borrador do proxecto de lei baseouse nunha emenda engadida na Lei da UE (retirada) de 2018. A emenda abordaba a preocupación pola perda dos principios ambientais establecidos e os mecanismos de gobernanza da UE tras o Brexit. Actualmente está a ser tramitada no “House of Lords”.
  • Proxecto de lei de servizos financeiros (aplicación da lexislación) [HL] 2017-19 Financial Services (Implementation of Legislation) Bill [HL] – Parliamentary Bills – UK Parliament. A maior parte da regulación dos servizos financeiros faise actualmente a nivel da UE. O proxecto de lei de servizos financeiros permitirá introducir na lexislación británica disposicións correspondentes ou similares á próxima lexislación de servizos financeiros da UE. Actualmente está a ser tramitada no “House of Commons”.
Categorías: Coñecemento.