Que é a declaración simplificada de Importación?

Para poder utilizar este procedemento, debese contar cunha autorización previa. Pódese utilizar para algúns bens controlados, e para todos os bens non controlados.

Como norma xeral, non pode utilizarse para:

  1. Os produtos suxeitos a impostos especiais distintos do alcohol e o tabaco
  2. As mercadorías controladas, excepto as drogas
  3. Os combustibles
  4. Os bens importados baixo procedementos ATA
  5. Os bens importados baixo procedementos aduaneiros especiais
  6. Os bens importados baixo autorización por declaración

En calquera caso, debese revisar o código do procedemento de aduanas para ver en que bens non se pode utilizar este tipo de declaración aduaneira.

Categorías: Coñecemento.