Que é a declaración Standard de Importación?

Este procedemento utilizase para a importación dos bens controlados e non-controlados, a non ser que o importador estea autorizado para utilizar as declaracións simplificadas. Algúns exemplos de bens controlados (controlled goods) son:

  1. Excise goods (produtos con impostos especiais), como o alcohol, o tabaco, os combustibles ou os aceites de hidrocarburos
  2. Produtos sometidos a control CITES
  3. Produtos da pesca
  4. Fertilizantes, como o nitrato amónico

Plantas e produtos vexetais que entren por un PIF (Border Control Post), cando exista risco de bioseguridade por pragas

Categorías: Coñecemento.