Cales son os cambios da normativa aduaneira ante a entrada en vigor do Brexit?

Desde o pasado 1 de xaneiro de 2021, Reino Unido pasou a ter a condición de terceiro país. As fronteiras entre a UE e o Reino Unido operan para todos os efectos, polo que, desde esa data, é obrigatorio realizar declaracións aduaneiras, tanto de exportación como de importación, fóra das mercadorías que entren por Irlanda do Norte grazas ao Backstop incluído no protocolo de Irlanda e Irlanda do Norte (continuarase aplicando o CAU) que entrou en vigor tamén o  1 de xaneiro de 2021.

A Comisión Europea publicou unha nota informativa que recolle os cambios a nivel aduaneiro ante a entrada en vigor do Brexit sen acordo:

 1. Declaración resumida de entrada. A importación de mercadorías á Unión Europea desde o Reino Unido requirirá a presentación da declaración sumaria de entrada (ENS), coa excepción das mercadorías que se envían desde o Reino Unido antes de que finalice o período transitorio e cheguen á UE cando expire o devandito termo.
 2. Ás mercadorías que se introduzan e/ou atopen en depósito temporal en UK ou na UE antes de que finalice o período transitorio teráselles que asignar un réxime aduaneiro no prazo de 90 días ou liquidarase a débeda aduaneira.
 3. Para desvincular as mercadorías que se atopan no depósito aduaneiro no Reino Unido ao expirar o período transitorio, as regras previstas na CAU aplicaranse nun prazo máximo de doce meses a partir do final do período transitorio. Pasado este, a separación levarase a cabo de acordo co establecido na normativa británica.
 4. Todas as empresas europeas que comercien co Reino Unido terán que solicitar un novo número EORI, xa que os concedidos polas autoridades aduaneiras do Reino Unido deixarán de ser válidos na UE. As empresas británicas que queiran importar bens á UE terán que establecerse e solicitar un novo número EORI ou actuar a través de representantes fiscais.
 5. Xustificar o Estatuto Aduaneiro comunitario. As mercadorías que se importen tanto na UE como en UK antes de que finalice o período transitorio, pero teñan que moverse a libre práctica cara a outro país da UE unha vez expirado xa este período, poderán facelo e adquirirán estatuto aduaneiro comunitario.
 6. As devolucións de mercadorías poderán proceder sen problemas despois do final do período transitorio, sempre que se demostre que as mercadorías europeas foron traídas ao Reino Unido antes do final deste.
 7. A exportación de mercadorías ao Reino Unido estará exenta de IVE.
 8. A importación de bens desde o Reino Unido estará suxeita a arancel, IVE e, no seu caso, impostos especiais.
 9. Reino Unido implementou o UK Global Tariff ( UKGT), que o 1 de xaneiro de 2021 substituíu as tarifas arancelarias europeas.
 10. Os produtos con contido ou fabricados no Reino Unido consideraranse “non orixinarios”, para os efectos de aplicar os acordos preferentes asinados pola UE.
 11. As probas de orixe que se emitan para exportar produtos con orixe no Reino Unido a un país con acordo preferente serán válidas a condición de que a exportación se leve a cabo antes de finalizar o período transitorio, o 31 de decembro de 2020.
 12. As autorizacións concedidas polas autoridades británicas non serán válidas na UE (por exemplo, AEO, REX) e viceversa.
 13. En canto ás decisións sobre información arancelaria vinculante e sobre información vinculante sobre a orixe, as emitidas polas autoridades británicas non serán válidas, nin as emitidas a favor dun EORI británico.
 14. En canto ao tránsito, o Reino Unido é parte do Convenio sobre o sistema de tránsito común, o Convenio TIR, o Convenio ATA e o Convenio de Istambul.
 15. A nivel normativo, os bens importados na UE deberán cumprir coa normativa UE e, de igual modo, os bens exportados a Reino Unido deberán cumprir coa normativa británica.

 

Máis información nesta ligazón.

Categorías: Coñecemento.