De que maneira me afectan os novos aranceis a partir do 1 de xaneiro de 2021?

O Goberno británico introduciu os novos aranceis, que substituirán a tarifa exterior común da Unión Europea. Estes aranceis entrarán en vigor a partir do 1 de xaneiro de 2021, e serán aplicables para os produtos dos países cos que o Reino Unido non teña ningún tipo de acordo comercial. Por iso, no caso de que a Unión Europea e o Reino Unido non cheguen a un acordo sobre a relación futura entre ambos, estes serían os aranceis aplicables ás exportacións de Euskadi ao Reino Unido.

O Goberno británico publicou unha guía na que se poden consultar os aranceis vixentes a partir do 1 de xaneiro de 2021.

Para máis información poden consultarse as seguintes ligazóns:

https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-2021

What is in the UK’s Global Tariff?

Categorías: Coñecemento.