Que sucede coa protección de datos a partir de agora co novo Acordo?

Introducíronse unha serie de disposición respecto ó fluxo de datos no capítulo de Comercio Dixital do Acordo. Así, establecese que no se restrinxiran os fluxos de datos transfronterizos cos requisitos de localización, almacenamento, procesamento, etc. Ó mesmo tempo garantiranse salvagardas para a protección dos datos persoais, sempre que existan “instrumentos” que permitan as transferencias.

Finalmente, introdúcese unha cláusula de revisión ós tres anos a partir da entrada en vigor do acordo, de forma que engadiranse novas disposicións que as Partes consideren precisas segundo o funcionamento do novo acordo.

Categorías: Coñecemento.