Quen pode acollerse á Declaración diferida (Deferred Declaration)?

Os importadores poden acollerse a este tipo de declaración aduaneira para bens standard non controlados (non-controlled standard goods). Permite manter rexistros das mercadorías que se importan, e retrasar o envío das declaracións de aduanas e pagos de dereitos ata 6 meses despois da importación.

Categorías: Coñecemento.