Deberán os comerciantes cumprir cos distintos conxuntos de Regulamentos e procedementos de conformidade, se desexan abastecer o mercado da UE e do RU?

Todos os produtos exportados da UE ao RU deberán cumprir a normativa técnica deste último e estarán
suxeitos a todos os controis vixentes de cumprimento da normativa. De igual modo, todos os produtos do RU importados na Unión terán que cumprir a normativa técnica da UE e estarán suxeitos a todos os controis e obrigacións vixentes.

Categorías: Coñecemento.