Que medidas poden adoptarse no caso de prácticas comerciais abusivas?

O Acordo entre a Unión Europea e o RU confirma o dereito de ambas as dúas partes para aplicar
instrumentos de defensa comercial de conformidade coas normas da OMC, incluído un mecanismo especial
de salvagarda da agricultura para protexer aos agricultores contra os aumentos das importacións ou as
reducións de prezos por baixo dun nivel determinado.

Categorías: Coñecemento.