Ten a miña empresa que pagar o IVE polos bens que importe/exporte desde Irlanda do Norte?

Dende o 1 de xaneiro de 2021, aplícase o Protocolo sobre Irlanda e Irlanda do Norte. Isto significa que as normas da UE sobre aduanas, IVE e impostos especiais seguen aplicándose a todas as mercadorías que entran e saen de Irlanda do Norte desde/cara a UE.

Polo tanto, as mercadorías comercializadas entre Irlanda do Norte e os estados membros da UE están suxeitas ás mesmas normas que as mercadorías comercializadas entre dous estados membros da UE, sempre que estas mercadorías permanezan en Irlanda do Norte ou na UE.

Estas operacións deben declararse no listado do VIES (Sistema de Intercambio de Información sobre o IVE). Os comerciantes norirlandeses deben utilizar o novo prefixo XI para trasladar as mercadorías aos estados membros da UE. Ademais, os comerciantes deben ser conscientes de que as mercadorías que entran ou saen de Irlanda do Norte cara a/desde un país non pertencente á UE (incluído o resto do  Reino Unido), están suxeitas ás normas do IVE da UE. As mercadorías exportadas desde Irlanda do Norte ao Reino Unido están exentas do IVE na UE. O provedor dos bens exportados debe poder demostrar que os bens saíron de Irlanda do Norte e da UE.

Categorías: Coñecemento.