Se unha empresa da UE quere importar ou exportar mercadorías directamente desde/cara a Irlanda do Norte (NI) a/desde un estado membro da UE. Ten que seguir novos procedementos?

Non. Para estes efectos neste momento aplícase o protocolo sobre Irlanda e Irlanda do Norte. As normas da UE sobre aduanas, IVE e impostos especiais seguen aplicándose a todas as mercadorías que entran e saen de Irlanda do Norte desde/cara a UE.

Isto significa que as normas que se aplican á circulación de mercadorías entre dous estados membros da UE tamén se aplican ás mercadorías que circulan entre Irlanda do Norte e un Estado membro da UE, e viceversa.

As mercadorías da UE traídas desde un estado membro da UE a Irlanda do Norte, ou viceversa, serán tratadas coma unha transacción dentro da Unión. Non haberá trámites aduaneiros. As normas do IVE da UE tamén seguirán aplicándose ás transaccións de bens.

Estas operacións deberán declararse no listado do VIES (Sistema de Intercambio de Información sobre o IVE).

Categorías: Coñecemento.