Que é o marcado UKCA do Reino Unido?

Ata o 1 de xaneiro de 2021, o marcado CE nun produto indicaba que cumpría cos requisitos esenciais das directivas da UE que lle eran de aplicación. A partir desa data, o marcado para poñer os produtos no mercado da GB será UKCA.

O marcado UKCA (Conformidade Avaliada do Reino Unido, polas súas siglas en inglés) é a nova marca de produto do Reino Unido que se requirirá para certos produtos que se comercialicen na Gran Bretaña (Inglaterra, Gales e Escocia). Cobre a maioría dos produtos que anteriormente requirían o marcado CE.

Os produtos marcados CE serán aceptados ata o 1 de xaneiro de 2022: aqueles fabricados e comercializados antes do fin de 2021 (a partir do 1 de Xaneiro 2022 esixirase o marcado UKCA).

Categorías: Coñecemento.