Que trámites aduaneiros xerais terei que facer para comezar ou seguir exportando a Gran Bretaña (GB) despois do día 1 de xaneiro de 2021?

Os trámites aduaneiros, ao igual que os que se aplican á circulación de mercadorías entre a UE e calquera outro terceiro país, aplícanse a todas as mercadorías que se exportan dende un estado membro da UE a GB. Entre outras cousas:

– Debe obter un número EORI, no caso de non telo xa.

– Tamén debe rexistrarse no REX para poder cumprimentar unha declaración sobre a orixe das súas mercadorías se quere que as súas exportacións se beneficien da exención de dereitos.

– Debe presentar as declaracións da aduana cando exporte calquera mercadoría a GB ou cando traslade as súas mercadorías a través de GB. En xeral, as mercadorías que se trasladan da UE a GB agora deben tamén estar cubertas por unha declaración sumaria de saída (EXS). Isto é necesario por motivos de seguridade e protección. A declaración EXS debe presentarse dentro de certos prazos, antes da exportación, ante a autoridade aduaneira do país onde se inicia a exportación (ou onde está establecida a empresa exportadora), dependendo de como se transporten as mercadorías. As autoridades nacionais poden axudarlle a acceder ás declaracións de exportación e EXS e a cumprimentalas, tamén poden asesorarlle sobre outros procedementos que poida necesitar.

Categorías: Coñecemento.