Que é un número REX (Register Exporter System)?

REX é un sistema de rexistro da UE que autoriza aos exportadores dos países beneficiarios do SPG a expedir un auto-certificado (declaración de orixe) para as mercadorías que se importan con preferencia á UE. A declaración de orixe substitúe ao formulario A do SPG e as declaracións en factura.

Para aplicar efectivamente o sistema REX, un país beneficiario do SPG debe cumprir dúas condicións:

– presentar á Comisión un compromiso de cooperación administrativa, e

– comunicar á Comisión os datos de contacto das autoridades competentes que se ocupen do rexistro dos exportadores da cooperación administrativa.

Categorías: Coñecemento.