Que consecuencias teñen as normas de orixe para os sectores agrícolas?

De maneira xeral, para poder optar a un trato preferente, os produtos teñen que estar sometidos a unha importante transformación no Reino Unido, ademais dunha serie de condicións sobre a cantidade de insumos de terceiros que se poidan utilizar. Isto é importante para a agricultura, xa que garante, tanto para o Reino Unido como para a UE, que os provedores de terceiros non accedan inxustamente a un mercado ou outro sen pagar os aranceis requiridos. Con todo, pode ter implicacións para as empresas radicadas no Reino Unido e a UE que só utilizan os subministros da UE/do Reino Unido.

O cambio clave para as cadeas de subministro é que, independentemente de se un produto concreto adhírese ás normas de orixe ou non, os exportadores terán agora que presentar unha proba da orixe cando exporten á UE. Isto supón unha xestión e uns trámites adicionais aos que moitas empresas non estaban afeitas. Tamén engadirá custos ao produto e reducirá a competitividade deses produtos en relación cos membros da UE-27 que non terán que cumprir as normas de orixe para abastecer o mercado da UE.

Categorías: Coñecemento.